Ankara Valiliği 18 Kasım 2017’de yayınlanan karar ile Ankara’da LGBTİ+ etkinliklerine süresiz yasak koydu

Ankara’da valilik yayınladığı kararla ‘’LGBTT-LGBTİ vb. örgütler tarafından düzenlenen sinema, sinevizyon, tiyatro, panel, söyleşi, sergi vb. etkinliklerin’’ süresiz yasaklandığını duyurdu.

Valilik yayınlanan yasaklama kararına ilişkin ‘’Kamu düzeninin, genel sağlığın ve ahlakın korunmasını tehlikeye düşürebileceği ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği’’ gerekçelerini sundu.

OHAL kapsamındaki her yasak gibi, bu yasak da tanınmayacaktır!

Ankara Valiliği’nin yayınladığı süresiz yasaklama kararına ilişkin LGBTİ+ Kolektifi bir açıklama yayımladı:

‘’ 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Haftasına girdiğimiz bu günlerde Ankara Valiliği bir yasaklama kararı yayınladı. Valiliğin 18 Kasım 2017’de yayınlanan yasaklama kararı ile Ankara’da LGBTİ örgütleri tarafından düzenlenen sinema, sinevizyon, tiyatro, panel, söyleşi, sergi vb. etkinliklerin süresiz olarak yasaklandığı duyuruldu.

LGBTİ+ düşmanı, cinsiyetçi iktidarın baskıcı uygulamaları bu defa da, Ankara Valiliği eliyle tesir ediyor hayatımıza. Bu karar ile ‘’Kamu düzeninin, genel sağlığın ve ahlakın korunmasını tehlikeye düşürebileceği’’ gerekçesi sunularak biz LGBTİ+ların bir araya gelmesi yasaklanıyor. Üstelik ‘’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’’ de gösterilen gerekçeler arasında yer alıyor. Valilik tarafından yapılan bu ‘’Yasaklama Kararına İlişkin Basın Duyurusu’’nun bizzat kendisi, halkı alenen kin ve düşmanlığa itmektedir. Her fırsatta halkı sosyal sınıf, ırk, din, mezhep bakımından ayrıştıranlar, bu olguları, yasaklama kararlarına gerekçe olarak sunmaktan utanmamaktadır. Ancak çabaları boşunadır! OHAL kapsamındaki her yasak gibi, bu yasak da tanınmayacaktır!

Baskılarla, yasaklarla bizi toplumdan soyutlamaya, ücra köşelere hapsetmeye çalışanlara sesleniyoruz: Mücadelemiz var olma mücadelesidir. Siz istediğiniz kadar sindirmeye, yok etmeye çalışın. Biz hiçbir yere gitmeyeceğiz, siz alışacaksınız!

Üniversiteli LGBTİ+lar olarak bir kez daha haykırıyoruz: Baskılarınız, yasaklarınız, OHAL’iniz bizi bir araya gelmekten alıkoyamaz. Biz gücümüzü birbirimizden alıyor ve mücadelemizi lubunya dayanışmasıyla büyütüyoruz. Bunu bildiğinizden olacak ki, film gösterimlerinde dahi bir araya gelmemizden korkuyorsunuz.

Korkun, çünkü yasaklarınızı tanımıyoruz! Her fırsatta bir araya gelecek ve nefrete karşı mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz!

Yaşasın nefrete karşı mücadelemiz!

Yaşasın LGBTİ+ dayanışması!